Nazwa

Listopad 2019
Koszalin

Tekst

Pokój 8 letniej dziewczynki